TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 50 mm
Dubina krila: 58 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-38 mm
Eurožlijeb