TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 48,5mm
Dubina krila: 40mm
Dubina krila: 40 mm
Okovi: Master
Ispuna: Pomične i nepomične lamele, staklo, perforirani lim, panel itd