TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 77 mm
Dubina krila: 85 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 30-64 mm
Poliamidne trake: 34 mm
Euro žlijeb

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 85

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm
Ug = 0.6 W/m²K
Uw = 1.1 [W/m²K]