Fabrika AB NERETVA d.o.o. osnovana je 1998. godine sa sjedištem u Mostaru. Poslovanje je započela sa 3 zaposlenika, a danas zapošljava njih sve ukupno 15. Sastavni i neodvojivi dio firme “AB NERETVA” jeste vođenje posebne politike o kvalitetnom poslovanju. Menadžment sa svojim timom, počevši od običnog radnika, do direktora, isključivo su zaduženi za poboljšanje kvaliteta i politike u tom pravcu. Radeći kao nerazdvojan tim u svakom segmentu društva na poboljšanju politike kvaliteta, efikasnost kao i zadovoljstvo naših kupaca, nije izostala.

Dodatne informacije

 • Naziv djelatnosti:    Proizvodnja metalne građevinske stolarije
 • Adresa:                      Maršala Tita 229
 • Grad:                          Mostar
 • Poštanski broj:         88 000
 • Kanton/Županija:    HNK / Ž
 • Telefonski broj:        + 387 (036) 557-740
 • Fax:                             + 387 (036) 557-741
 • E-mail:                        info@abneretva.ba
 • Web:                            http://www.abneretva.com
 • Kontakt osoba:         Anel Bojčić
 • ID broj:                      4227088300008
 • PDV broj:                   227088300008