TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 45mm
Dubina krila: 45mm
Lamele: Fiksne ili pomične
Žlijeb 29 mm