TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

image- original-1443694861-563

more info

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

image- original-1443511231-530

more info

BECKER sa preko 90 godina tradicije koristi nove tehnologije tubularnih motora i novi dizajn elektronske automatike. Becker je internacionalni brand sa kredibilitetom na tržištu tubularnih motora. Korporativni slogan ‘‘tako je lako’’ ilustrira korisnost i lakoću korištenja proizvoda i dizajna sa ciljem unaprijeđivanja odnosa između partnera i korisnika. Svi Becker proizvodi certificirani su sa DIN ISO 9001 certifikatom.

becker1

more info
Back to top